CZ ES EN

Příbram

 

Plocha
48 622 m2

Zastavitelná plocha
9 750 m2

Parcely
Prodáno

Využití
Obytné území městského charakteru

Parcela číslo
1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384/1, 1384/2, 1384/3, 1384/4, 1384/5, 1385, 1386

Příbram-PRODÁNO

Město je vzdáleno zhruba 60 km od Prahy, tedy asi hodinu jízdy autem po rychlostní silnici R4. Pozemky se nacházejí na východním výběžku města v lokalitě zvané „Fantova louka“. Území na severní straně přiléhá k ulici „Žižkova“ a na jižní straně se otevírá do volné krajiny. Podle Územního plánu je pozemek definován jako „Obytné území městského charakteru“. Pro lokalitu Fantova Louka je dále vypracovoaná Urbanistická studie. Tato studie navrhuje na pozemku tři druhy zástavby. V severní části přilehlé ke komunikaci je navržen pás určený výstavbě občanské vybavenosti, největší střední plocha je vymezena pro výstavbu bytových domů a pruh nejjižnější část pozemků bude sloužit k výstavbě rodinných domků.