CZ ES EN

Ostrava - Mariánské Hory

 

Plocha
6 120 m2

Zastavitelná plocha
KZP=1 - 6.120 m2

Využití
Zástavba bytovými domy

Koeficienty
HPP=25 605 m2

Parcela číslo
104/31, 104/32, 104/33, 104/34, 104/35

Ostrava - Mariánské Hory

Mariánské Hory, coby část krajského města Ostrava se nachází v severozápadní části jejího centra. Výborná je zde dopravní dostupnost a to jak MHD , tak na přivaděč na přilehlou dálnici. Pozemky jsou určeny k výstavbě bytových domů, pro tento záměr je také zpracována architektonicko urbanistická studie a v současnosti se zpracovává projekt pro územní rozhodnutí. Pro toto území je navrženo pět bytových domů půdorysného tvaru písmene „L“, které budou budovány ve třech etapách. Domy mají pět nadzemních podlaží, kdy na střeše 4 NP je umístěno uskočené páté atikové podlaží. Celý soubor obsahuje celkem 204 bytů, 3% bytů 1+kk, 30% bytů 2+kk, 60% bytů 3+kk, 7% bytů 4+kk. V nárožích přízemí všech pěti objektů jsou navrženy plochy pro komerční využití – celkem 190m2. Podzemní garáže jsou navrženy jako jednopodlažní nebo dvoupodlažní.