CZ ES EN

Kutná Hora

 

Plocha
26 062 m2

Zastavitelná plocha
18 762 m2

Využití
Zástavba bytovými domy

Koeficienty
KPP=0.7

Parcela číslo
3919, 3920

Kutná hora

Je jedním z nejkrásnějších měst středních čech a zároveň nevýznamějším městem v okolí. Z hlavního města je dostupné zhruba za hodinu po dálnici D11 a dále odbočkou na Kolín po silnici I.tř.

Pozemek je umístěn na západním konci města a přiléhá k ulici Kouřimská, která je hlavním tahem na Říčany. Území se svažuje směrem k jihu, kde sousední se zástavbou řadovými viladomy. Pro tuto lokalitu je zpracována objemová studie, která počítá se zástavbou třípatrovými viladomy. Výhodou umístění v rámci města je napojení na MHD a těsný kontakt se zelení.