CZ ES EN

Benešov - Mariánovice

 

PRODEJ PARCEL - PRODÁNO                       

 VELIKOST PARCEL:          OD 840 - 1150M2

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ: 

     PLYN, ELEKTŘINA, VODOVOD, KANALIZACE

                   ZKOLAUDOVÁNO      

 KRÁSNÉ VÝHLEDY DO OKOLNÍ KRAJINY KONOPIŠTĚ

      5 min CENTRUM BENEŠOVA,    25 min PRAHA


 PRODÁNO 

Benešov - Mariánovice

Připravili jsme pro Vás novou rezidenční lokalitu pod názvem , 'REZIDENČNÍ ZÓNA MARIÁNOVICE' čítající pouze 17 stavebních parcel určených pro výstavbu rodinných domů. 

Díky filozofii výstavby, podložené regulačním plánem schváleným městem Benešov je mnohem více než obvykle ochráněna investice každého nového majitele, jakož i zhodnocení zakoupené nemovitosti v čase. Regulačním plánem, upravujícím členění a velikosti jednotlivých parcel, výstavbu občanské vybavenosti a také výstavbu rodinných domů je tak zcela zamezeno možnosti vzniku sateltního útvaru s chaotickou výstavbou tak typickou pro přípražské lokality. Avšak dané regulativy přesto umožňují velmi kvalitní a velkorysé, moderní či tradiční architektonické ztvárnění  jednotlivých rodinných domů. Regulačním plánem jsou v území vymezeny plochy pro výstavbu školy, mateřské školky obchodů, zastávek MHD apod. , se kterými se v budoucnu počítá .  Lokalita Mariánovic bude propojena městkou hromadnou dopravou s centrem Benešova.

Mezi největší přednosti lokality Mariánovic bezesporu patří její zasazení do klidné krajiny s nádhernými výhledy na krajinu v okolí zámku a parku Konopiště a zároveň v přímé blízkosti Benešova se širokou nabídkou služeb, ale taktéž je velmi rychle dostupná Praze během cca 25min. prostřednictví silnice E 55 a dálnice D1. V těsné blízkosti se dále nachází zámek Konopiště a dále Golfový resort Konopiště.

Na hranici, případně 1m za hranicí,  každé parcely  budou připraveny přípojky inženýrských sítí a zbudovány vjezdy na parcely.

Inženýrské sítě:

Plyn - na hranici parcely ve zděném pilíři

Elektřina - na hranici parcely ve zděném pilíři ( 3x25A)

Vodovod -  1m za hranicí parcely (PE - DN 40 )

Kanalizace - 1m za hranicí parcely (PVC - DN 150 )

Zděné pilíře budou z vápenopískových cihel barvy bílé.

Komunikace:

Páteřní komunikace je navržena s asfaltovým povrchem, komunikace v obytných zónách a na chodnících bude povrch ze zámkové dlažby.

Funkční regulativy:

Území je dle platného územního plánu určeno pro bydlení v individuálních rodinných domech.

Hlavní využití:

  - bydlení v rodinných domech
  - zahrady

Přípustné využití:

  - maloobchod
  - penziony, služby,
  - sportovní stavby

Nepřípustné využití:

  - všechna ostatní

Plošné a prostorové regulativy:

Individuální RD, maximálně 2 nadzemní podlaží , 2 parkovací stání na vlastním pozemku.